Aktuality
Pozvánka na vánoční zvonkohraní
22.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Jedlany
Informace o veřejném ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Jedlany
21.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
20.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Pozvánka setkání rodáků 27.8.2022.
19.zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje
Volby Senát
Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku
Počet podpisů na petice pro nezávislé kandidáty a SNK
Zasedání zastupitelstva JČK
Zasedání zastupitelstva JČK
Zasedání zastupitelstva JČK
Zasedání zastupitelstva JČK
Oznámení o zasedání zastupitelstva JČK
Informace o počtu a umístnění volebních okrsků
Jmenování zapisovatele volební komise.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
PF 2021

Vše nejlepší,hodně zdraví,mnoho osobních i pracovních úspěchů v novám roce 2021

Všem spoluobčanům jménem obce Jedlany

přeje starosta Milan Sviták


Ustavující zasedání Zastupitelstva Jčk.
Oznámení o zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Pozvánka na přátelské setkání u příležitosti založení SDH Jedlany.
Veřejná vyhláška-územní rozvoj JčK-návrh
Zrušení úředních hodin
Oznámení -23 zasedání Zastupitelstva JčK.
Výzva -ÚZSVM-identifikace vlastníci
Zrušení úředních hodin 12.7.2019.
Zrušení úředních hodin v pátek 7.6.2019.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Jedlany
Oznámení místo a čas pro volby do Evropského parlamentu
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku
Oznámení o 20.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Upozornění na zrušené úřední hodiny v pátek 5.4.2019.
Stanovení min.počtu členů okrskové volební komise
Oznámení o zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška-oznámení
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Pozvánka na vánoční zvonkohraní 2015.
Pozvánka na setkání pamětníků starých časů v Jedlanech
Upozornění zrušené úřední hodiny
Zápis do školy
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje-datum a program
UPOZORNĚNÍ

Upozorńujeme ,že dnes 28.listopadu.2014 nebudou na OÚ Jedlany úřední hodiny.


Milan Sviták starosta obce Jedlany


Pozvánka na JEDLANSKÉ VÁNOČNÍ ZVONKOHRANÍ
Výkaz pro plnění rozpočtu pro 2/2014
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 1/2014
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okreskové volební komise
Volby do zastupitelstev krajů
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Informace o dotaci

V měsíci říjnu 2011 byla obci Jedlany předána dokumentace pro akci:Projekt obnovy zeleně v obci Jedlany-prováděcí projekt.Celková cena projektu je 225 000 Kč částku 200 000 Kč poskytl Jihočeský kraj z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny-opatření Tvorba krajiny a podpora biodiverzity v roce 2011 pro obec Jedlany.Schváleno Zastupitelstvem Jihočeského kraje svým usnesením č.84/2011/ZK-21 ze dne 22.3.2011.


Pozvánka na 2. Vánoční zvonkohraní
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Návrh zadání územního plánu Jedlany
Oznámení projednání a zveřejnění návrhu zadání Územního plánu Jedlany
Dětský den v Jedlanech
Pozvánka na Vánoční zvonkohraní
Poplatky za svoz komunálního odpadu

Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou vybírány každý pátek od 18:00 do 19:00 hod. v rámci úředních hodin OÚ.


Výsledky voleb