Aktuality
PF 2021

Vše nejlepší,hodně zdraví,mnoho osobních i pracovních úspěchů v novám roce 2021

Všem spoluobčanům jménem obce Jedlany

přeje starosta Milan Sviták


UPOZORNĚNÍ

Upozorńujeme ,že dnes 28.listopadu.2014 nebudou na OÚ Jedlany úřední hodiny.


Milan Sviták starosta obce Jedlany


Informace o dotaci

V měsíci říjnu 2011 byla obci Jedlany předána dokumentace pro akci:Projekt obnovy zeleně v obci Jedlany-prováděcí projekt.Celková cena projektu je 225 000 Kč částku 200 000 Kč poskytl Jihočeský kraj z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny-opatření Tvorba krajiny a podpora biodiverzity v roce 2011 pro obec Jedlany.Schváleno Zastupitelstvem Jihočeského kraje svým usnesením č.84/2011/ZK-21 ze dne 22.3.2011.


Poplatky za svoz komunálního odpadu

Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou vybírány každý pátek od 18:00 do 19:00 hod. v rámci úředních hodin OÚ.