Úřední deska
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion VENKOV na rok 2019
Zasedání zastupitelstva kraje
Oznámení o zasedání zastupitelstva kraje
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Jedlany
Zasedání zastupitelstva kraje
Výsledky voleb do zastupitelstva
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.
Upozornění -úřední hodiny.
Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku.
Stanovení počtu členů okrskové volební komise.
Zveřejnění seznamu vytvořených obvodů a informací dle §27 ods.3zákona č.491/2001 sb.
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro období 2018-2022
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta
Záměr -odprodej části obecního pozemku
Oznámení o místě a době konání voleb do Parlamentu.
Spisový a skartační řád obce Jedlany,spisový a skartační plán obce Jedlany.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Jedlany 2018-2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jedlany 2018-2022
Oznámení o konání voleb
Veřejná výhláška opatření obecné povahy
Ustanovení opatrovníka-Petr Mačina
Opatření obecné povahy č1/2015-udělení výjimky k lovu bobra evropského
Návrh rozpočtu Mikroregionu Venkov na rok 2015
Oznámení o konání zastupitelstva 19.12.2014.
Výsledky voleb do OZ 2014
Informace volby
Místní poplatky - vybírání.
Vyhláška o zahájení řízení o 1.aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Vyhláška Územní plán Jedlany
Řízení o územním plánu Jedlany
Zahájení řízení o územním plánu Jedlany
Oznámení záhájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému jednání
Vyhláška - Zásady územního rozvoje JČN, veřejné projednávání + dokumentace
Rozpočtové opatření č.4