Vyhlášky
Zápis do školy a školky.
Veřejná vyhláška daň z nemovitosti.
Ministerstvo zemědělství -Vyhláška
Záměr obce odprodej pozemku.
Veřejná vyhláška MZE ČR
Záměr prodeje pozemku.
Vyhláška 2/2017 školské obvody
Vyhláška 1-2017 školské obvody
Záměr prodeje pozemku
Veřejná vyhláška- Chotovinský potok
Záměr prodeje obecních pozemků 6
Záměr prodeje obecních pozemků 5
Záměr prodeje obecních pozemků 4
Vyhláška č.1/2015-systém kompostování
Záměr prodeje obecních pozemků 3
Počet členů zastupitelstva pro roky 2014-2018
Záměr prodeje obecních pozemků 2
Záměr prodeje obecních pozemků 1
Vyhláška Územní plán Jedlany
Veřejná vyhláška obce Jedlany vystavená FÚ Tábor o dani z nemovitosti na rok 2011
Vyhláška obce Jedlany o veřejných poplatcích
Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

směrnice