Usnesení ZO
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva 2018.
Zápis z ustavujícího zasedání ZO Jedlany z 1.listopadu.2014.
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva 1.11.2014.
Zápis z ustavující schůze Obecního zastupitelstva Jedlany