Územní plán
Výkres širších vztahů ÚP Jedlany-2014
Hlavní výkres ÚP Jedlany-2014
Koordinační výkres ÚP Jedlany-2014
Předpokládaná asanace ÚP Jedlany-2014
Textová část ÚP Jedlany-2014
Výkres předpokládaných záborů PF ÚP Jedlany-2014
Výkres základního členění ÚP Jedlany-2014
Územní plán 1a
Územní plán 1b
Územní plán 1c
Územní plán 2a
Územní plán 2b
Územní plán 2c
Územní plán k 50
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Jedlany