2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 9/2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 9/2012 ze dne 5. října 2012.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19. hodin.                           

                                  

Přítomni: Matoušek Milan, Plecitý Jiří, Švejda Antonín, Babič Zdeněk, Sviták Milan                  

Omluveni: nikdo                                  

                                  

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                       

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                

                                    

PROGRAM:

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 8/2012.              

2. Odsouhlasení provedení oprav místních komunikací.            

3. Odsouhlasení příspěvku pro starší občany.              

4. Odsouhlasení postupu přidělování kalendářů na rok 2013.                

5. Projednání a odsouhlasení Rozpočtového opatření č. 5.                   

6. Různé.                     

                                  

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                            

                                  

Usnesení č. 42/12/Z9               

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                              

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 8/2012.              

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                          

                                  

2. Odsouhlasení provedení oprav místních komunikací.            

Zastupitelstvo projednalo nákup recyklátu a jeho použití na opravy části obecních komunikací.

Usnesení č. 43/12/Z9               

Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup recyklátu cca 400 tun po 100,- Kč za 1 tunu, dále byla odsouhlasena částka 120.000,- Kč na vlastní realizaci oprav místních komunikací. Budou opraveny místní komunikace od Poulů k Liškům, Za Šandovi, Na řeka celková délka 1200 metrů.                   

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

3. Odsouhlasení příspěvku pro starší občany.              

Zastupitelstvo projednalo formu finančního příspěvku pro starší občany.                                 

Usnesení č. 44/12/Z9               

Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční příspěvek pro starší občany takto, tam kde jsou dva občani je částka 1.500,- Kč. Kde je občan sám dostane příspěvek 1.000,- Kč.                                  

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

4. Odsouhlasení postupu přidělování kalendářů na rok 2013.                

Zastupitelstvo projednalo přidělení stolních kalendářů občanům na rok 2013.                           

Usnesení č. 45/12/Z9               

Zastupitelstvo odsouhlasilo přidělení stolních kalendářů občanům na rok 2013 takto, kalendář obdrží každý občan starší 18 let. Část kalendářů bude věnována obchodním partnerům.

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

5. Projednání a odsouhlasení Rozpočtového opatření č. 5.                   

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č . 5 (příloha č. 1.).                              

Usnesení č. 46/12/Z9               

Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 5 (příloha č. 1.).                           

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

6. Různé.                     

V různém bylo jednáno o běžných záležitostech v obci.                                              

 

Zapsal:                                   Jiří Plecitý                            

Zápis ověřili:                           Milan Matoušek, Zdeněk Babič

Zápis převzal:                         Milan Sviták

          

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis_ze_schůze_Obecního_zastupitelstva_Jedlany_9_2012.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 9/2012 17.3 Kb