Obec Jedlany

2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2012 ze dne 1. června 2012.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19. hodin.                                         

                                              

Přítomni: Babič Zdeněk, Sviták Milan, Plecitý Jiří, Matoušek Milan, Švejda Antonín                      

Omluveni: nikdo                                            

                                

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                            

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                  

                                              

PROGRAM:

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 4/2012.                 

2. Schválení závěrečného účtu za rok 2011.                       

3. Projednání nákupu programu na aktualizaci zákonů ČR.                         

4. Nákup kalendářů pro občany na rok 2013.                    

5. Projednání a jmenování komise VŘ na projekt kanalizace a ČOV.                      

6. Výběr vybraných uchazečů na projekt kanalizace a ČOV.                       

7. Projednání a odsouhlasení mandátní smlouvy s fa TARIKA.                  

8. Projednání Rozpočtové změny č. 3.                 

9. Zpráva o proplacení dotace na rekonstrukci lesní cesty.                         

 

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                                    

 

Usnesení č. 22/12/Z5                   

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                                        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů

                                              

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 4/2012.                

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                                 

 

2. Schválení závěrečného účtu za rok 2011.       

Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2011, tak jak byl zveřejněn.(příloha č. 1.).                                          

Usnesení č. 23/12/Z5                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo Závěrečný účet obce za rok 2011 s výsledkem:bez výhrad.

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

 

3. Projednání nákupu programu na aktualizaci zákonů ČR.                        

Zastupitelstvo projednalo nákup počítačového programu na aktualizaci zákonů ČR.

Usnesení č. 24/12/Z5                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup počítačového programu na aktualizaci zákonů ČR. Jedná se o program GODEXIS ONLINE-profil obec od firmy ATLAS consulting spol. s. r. o. včetně 3 leté servisní smlouvy.                                         

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

4. Nákup kalendářů pro občany na rok 2013.                    

Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností nákupu kalendářů pro občany na rok 2013.                                              

Usnesení č. 25/12/Z5                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup kalendářů pro občany obce -pokud dodavatel přistoupí na dodání 85 ks.                                    

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

5. Projednání a jmenování komise VŘ na projekt kanalizace a ČOV.                      

Zastupitelstvo projednalo složení komise pro výběrové řízení na projekt kanalizace a ČOV.                                     

Usnesení č.26/12/Z5                    

Zastupitelstvo odsouhlasilo složení komise pro výběrové řízení na projekt kanalizace a ČOV. Jmenováni jsou:                                

Milan Sviták, starosta obce                       

Jiří Plecitý, místostarosta obce                 

Ing. Pavel Strnad, za fy TARIKA                

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

6. Výběr vybraných uchazečů na projekt kanalizace a ČOV.                      

Zastupitelstvo projednalo výběr vyzvaných uchazečů na zhotovení projektové dokumentace pro kanalizaci a ČOV.

Usnesení č. 27/12/Z5                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo výběr vyzvaných uchazečů na zhotovení projektové dokumentace pro kanalizaci a ČOV.                                

Uchazeči:           

Aquaserv s.r.o.   České Budějovice                       

Hydrosed s.r.o.  Veselí nad Lužnicí                         

Envi-Pur.cz s.r.o.  Soběslav                        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

7. Projednání a odsouhlasení mandátní smlouvy s fa TARIKA.                  

Zastupitelstvo projednalo mandátní smlouvu na zajištění veřejné zakázky zhotovení projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV v obci Jedlany.

Usnesení č. 28/12/Z5                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo mandátní smlouvu na zajištění veřejné zakázky zhotovení projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV v obci Jedlany.                                              

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

8. Projednání Rozpočtové změny č. 3.                 

 Zastupitelstvo projednalo Rozpočtovou změnu č. 3. (příloha č. 2.).

Usnesení č. 29/12/Z5                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtovou změnu č. 3. (příloha č. 2.).                                    

                                              

9. Zpráva o proplacení dotace na rekonstrukci lesní cesty.                         

Starosta obce seznámil zastupitele s faktem, že byla obci proplacena dotace na rekonstrukci lesní cesty.                                          

                                              

                                              

Zapsal: Jiří Plecitý                          

Zápis ověřili: Zdeněk Babič                                   

                       Milan Matoušek             

Zápis převzal: Milan Sviták

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5_2012.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2012 ze dne 1. června 2012 18.5 Kb

Dnes je: 17.07.2018

Svátek slaví: Martina

aktuality

Stanovení počtu členů zastupitelstva pro období 2018-2022
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
více
Zápis zastupitelstva 1-2018.
více
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta
více
Zápis zastupitelstva 11-2017
více
Rozpočtové opatření č.6.
více
Schválený rozpočet na rok 2018.
více
Zápis zastupitelstva 8-2017.
více
Návrh rozpočtu obce Jedlany na rok 2018
více
Zápis zastupitelstva 10-2017.
více
Rozpočtové opatření č.5.
více
Záměr -odprodej části obecního pozemku
více
Zápis zastupitelstva 9-2017
více
Rozpočtové opatření č.4.
více
Oznámení o místě a době konání voleb do Parlamentu.
více
Spisový a skartační řád obce Jedlany,spisový a skartační plán obce Jedlany.
více
Rozpočtové opatření č.3.
více
Zápis zastupitelstva 7-2017.
více
Kronika 1
Vážení návštěvníci našich stránek ,vzhledem k tomu,že jsme byli donuceni odevzdat kroniky,které psali naší předci,rozhodli jsme se,že umožníme přístup k těmto historickým zápisům všem svým občanům a návštěvníkům našich stránek.Každý týden bude doplněno vždy deset stránek z kronik obce Jedlany. Za Obecní zastupitelstvo Jedlany Milan Sviták -starosta
více
Vyhláška 2/2017 školské obvody
více
Vyhláška 1-2017 školské obvody
více
Záměr prodeje pozemku.
více
Zápis zastupitelstva 6-2017.
více
Zápis zastupitelstva 5-2017
více
Zápis zastupitelstva 4-2017.
více
Rozpočtové opatření č.2.
více
Závěrečný účet za rok 2016.
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
více
Zápis zastupitelstva 3-2017.
více
Rozpočtové opatření č.1.
více
Zápis zastupitelstva 2-2017.
více
Zápis zastupitelstva 1-2017.
více
Záměr prodeje pozemku
více
Střednědobý výhled rozpočtu obce Jedlany 2018-2022
více
Zápis zastupitelstva 11-2016.
více
Schválený rozpočet na rok 2017.
více
Zápis zastupitelstva 10-2016
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jedlany 2018-2022
více
Návrh rozpočtu na rok 2017.
více
Zápis zastupitelstva 9-2016.
více
Zápis zastupitelstva 8-2016
více
Oznámení o konání voleb
více
Zápis zastupitelstva 7-2016.
více
Zápis zastupitelstva 6-2016.
více
Zápis zastupitelstva 5-2016
více
Veřejná výhláška opatření obecné povahy
více
Ustanovení opatrovníka-Petr Mačina
více
Zápis zastupitelstva 4-2016
více
Závěrečný účet za tok 2015
více
Zpráva o výsledku kontroly hospodaření za rok 2015
více
Veřejná vyhláška-oznámení
více
Veřejná vyhláška- Chotovinský potok
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Zápis zastupitelstva 3-2016
více
Zápis zastupitelstva 2-2016
více
Rozpočtové opatření č.1.
více
Zápis zastupitelstva 1-2016
více
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Venkov 2016.
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Schválený rozpočet na rok 2016
více
Rozpočtový výhled na roky 2017,2018,2019.
více
Zápis zastupitelstva 12-2015
více
Zápis zastupitelstva 11-2015
více
Návrh Rozpočtu obce Jedlany na rok 2016.
více
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Pozvánka na vánoční zvonkohraní 2015.
více
Záměr prodeje obecních pozemků 6
více
Záměr prodeje obecních pozemků 5
více
Rozpočtové opatření č.6-2015.
více
Zápis zastupitelstva 10-2015
více
Zápis zastupitelstva 9-2015
více
Zápis zastupitelstva 8-2015
více
Rozpočtové opatření č.5-2015.
více
Rozpočtové opatření č.4-2015.
více
Záměr prodeje obecních pozemků 4
více
Zápis zastupitelstva 7-2015
více
Zápis zastupitelstva 5-2015
více
Rozpočtové opatření č.3-2015
více
Zápis zastupitelstva 6-2015
více
Zápis zastupitelstva 4-2015
více
Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2014
více
Rozpočtové opatření č.2-2015
více
Závěrečný účet za rok 2014
více
Vyhláška č.1/2015-systém kompostování
více
Rozpočtové opatření č.1-2015.
více
Zápis zastupitelstva 3-2015.
více
Zápis zastupitelstva 2-2015
více
Pozvánka na setkání pamětníků starých časů v Jedlanech
více
Opatření obecné povahy č1/2015-udělení výjimky k lovu bobra evropského
více
Návrh rozpočtu Mikroregionu Venkov na rok 2015
více
Zápis zastupitelstva 1-2015
více
Výroční zpráva za rok 2014.
více
Rozpočtové opatření č.8.-2014
více
Upozornění zrušené úřední hodiny
více
Zápis do školy
více
Pohlednice z roku 1913
více
Pohlednice z roku 1907
více
Oprava kapličky
více
Samcův mlýn 1966
více
Část obce 1966
více
Pohled na střed obce 1965
více
Zápis zastupitelstva 8-2014
více
Rozpočtové opatření č.7.
více
Rozpočet na rok 2015.
více
Oznámení o konání zastupitelstva 19.12.2014.
více
Zápis z ustavujícího zasedání ZO Jedlany z 1.listopadu.2014.
více
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje-datum a program
více
Výkres širších vztahů ÚP Jedlany-2014
více
Předpokládaná asanace ÚP Jedlany-2014
více
Výkres předpokládaných záborů PF ÚP Jedlany-2014
více
Koordinační výkres ÚP Jedlany-2014
více
Výkres základního členění ÚP Jedlany-2014
více
Textová část ÚP Jedlany-2014
více
Hlavní výkres ÚP Jedlany-2014
více
UPOZORNĚNÍ
Upozorńujeme ,že dnes 28.listopadu.2014 nebudou na OÚ Jedlany úřední hodiny. Milan Sviták starosta obce Jedlany
více
Pozvánka na JEDLANSKÉ VÁNOČNÍ ZVONKOHRANÍ
více
Rozpočtové opatření č.6.
více
Záměr prodeje obecních pozemků 3
více
Zápis zastupitelstva 7-2014
více
Návrh rozpočtu na rok 2015
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Zápis zastupitelstva 6-2014
více
Zápis zastupitelstva 5-2014
více
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva 1.11.2014.
více
Výsledky voleb do OZ 2014
více
Informace volby
více
Rozpočtové opatření č.3.
více
Rozpočtové opatření č.2.
více
Rozpočtové opatření č.1.
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Výroční zpráva za rok 2012
více
Výroční zpráva za rok 2011
více
Výroční zpráva za rok 2010
více
Místní poplatky - vybírání.
více
Počet členů zastupitelstva pro roky 2014-2018
více
Zápis zastupitelstva 4-2014
více
Vyhláška o zahájení řízení o 1.aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
více
Vyhláška Územní plán Jedlany
více
Záměr prodeje obecních pozemků 2
více
Záměr prodeje obecních pozemků 1
více
Zápis zastupitelstva 3-2014
více
Zápis zastupitelstva 2-2014
více
Zápis zastupitelstva 1-2014
více
Vyhláška Územní plán Jedlany
více
Schválený rozpočet na rok 2014
více
Výkaz pro plnění rozpočtu pro 2/2014
více
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2013
více
Závěrečný účet za rok 2013
více
Zápis zastupitelstva 11/2013
více
Zápis zastupitelstva 10/2013
více
Zápis zastupitelstva 9/2013
více
Zápis zastupitelstva 8/2013
více
Zápis zastupitelstva 7/2013
více
Zápis zastupitelstva 6/2013
více
Zápis zastupitelstva 5/2013
více
Zápis zastupitelstva 4/2013
více
Zápis zastupitelstva 3/2013
více
Zápis zastupitelstva 2/2013
více
Zápis zastupitelstva 1/2013
více
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 1/2014
více
Řízení o územním plánu Jedlany
více
Návrh rozpočtu na rok 2014
více
Zahájení řízení o územním plánu Jedlany
více
Závěrečný účet
více
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
více
Schválený rozpočet rok 2013 - výdaje
více
Schválený rozpočet rok 2013 - příjmy
více
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Jedlany
více
Územní plán k 50
více
Územní plán 2c
více
Územní plán 2b
více
Územní plán 2a
více
Územní plán 1c
více
Územní plán 1b
více
Územní plán 1a
více
Rozpočet pro rok 2013
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 11/2012
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 10/2012
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 9/2012
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 8/2012
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 7/2012
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 6/2012
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2012
více
Oznámení záhájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému jednání
více
Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Jedlany
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
Volby do zastupitelstev krajů
více
Stanovení minimálního počtu členů okreskové volební komise
více
e-Podatelna
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4/2012
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3/2012
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 2/2012
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 1/2012
více
Rozpočtové opatření
více
Výkazy
Výkazy hospodaření obce
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
více
Rozpočet obce Jedlany na rok 2012
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 10/2011
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 9/2011
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 8/2011
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 7/2011
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 6/2011
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2011
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4/2011
více
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3/2011
více
Informace o dotaci
V měsíci říjnu 2011 byla obci Jedlany předána dokumentace pro akci:Projekt obnovy zeleně v obci Jedlany-prováděcí projekt.Celková cena projektu je 225 000 Kč částku 200 000 Kč poskytl Jihočeský kraj z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny-opatření Tvorba krajiny a podpora biodiverzity v roce 2011 pro obec Jedlany.Schváleno Zastupitelstvem Jihočeského kraje svým usnesením č.84/2011/ZK-21 ze dne 22.3.2011.
více
Pozvánka na 2. Vánoční zvonkohraní
více

Spuštěny nové internetové stránky obce.

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (92%)
208 92%
Ne
odpověď Ne (8%)
18 8%