2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 11/2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 11/2012 ze dne 27. prosince 2012.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19. hodin.                           

                                  

Přítomni: Švejda Antonín, Sviták Milan, Matoušek Milan, Babič Zdeněk, Plecitý Jiří       

Omluveni: nikdo                      

                                  

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                       

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                

                                  

PROGRAM:

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 10/2012.            

2. Projednání a odsouhlasení rozpočtu na rok 2013.                 

3. Projednání příspěvku pro SDH Jedlany.                   

4. Projednání příspěvku pro Okrskový výbor SDH.                  

5. Zpráva starosty o realizaci změny sídla obecního úřadu                    

6. Projednání a odsouhlasení Rozpočtové změny č. 7.             

                                  

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                            

                                  

Usnesení č.52/12/Z11              

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                              

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.           

                                  

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 10/2012.

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem  a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                          

                                  

2. Projednání a odsouhlasení rozpočtu na rok 2013.                 

Zastupitelstvo projednalo Návrh rozpočtu obce Jedlany na rok 2013. (příloha č. 1.). Tento návrh byl vyvěšen 28. listopadu 2012 a sňat 23. prosince 2012.                        

Usnesení č. 53/12/Z11             

Zastupitelstvo schválilo Rozpočet obce Jedlany na rok 2013. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný (příloha č. 2.).                               

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

3. Projednání příspěvku pro SDH Jedlany.                   

Zastupitelstvo projednalo příspěvek na konání výroční valné hromady SDH Jedlany.                

Usnesení č. 54/12/Z11             

Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek pro SDH Jedlany na konání výroční valné hromady a to 3.000,- Kč.

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

4. Projednání příspěvku pro Okrskový výbor SDH.                  

Zastupitelstvo projednalo příspěvek pro Okrskový výbor SDH Chotoviny na jeho činnost.        

Usnesení č. 55/12/Z11             

Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek pro Okrskový výbor SDH Chotoviny na jeho činnost 1.000,- Kč.

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

5. Zpráva starosty o realizaci změny sídla obecního úřadu.                   

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem po přestěhování Obecního úřadu v Jedlanech do popisného čísla 38. Zastupitelé si prohlédli z rekonstruované prostory nové kanceláře Obecního úřadu v Jedlanech.                                   

                                  

6. Projednání a odsouhlasení Rozpočtové změny č. 7.             

Zastupitelé projednali Rozpočtovou změnu č. 7. (příloha č. 2.).                       

Usnesení č. 56/12/Z11

Zastupitelé odsouhlasili Rozpočtovou změnu č. 7. (příloha č. 2.).                                 

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

Zapsal:                                   Jiří Plecitý

Zápis ověřili:                           Zdeněk Babič, Milan Matoušek

Převzal:                                  Milan Sviták   

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis_ze_schůze_Obecního_zastupitelstva_Jedlany_11_2012.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 11/2012 17.7 Kb