2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 8/2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 8/2011 ze dne 7. říjen 2011.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.                                          

                                              

Přítomni: Milan Matoušek, Jiří Plecitý, Antonín Švejda, Zdeněk Babič, Milan Sviták.      

Omluveni:                                         

                                              

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                            

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                   

                                              

PROGRAM:       

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 7 /2011.                

2. Projednání a odsouhlasení příspěvku pro starší občany.                        

3. Rozpočtové opatření č. 3.                     

4. Různé.                            

                                              

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                                    

Usnesení č.27/11/Z8.                   

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                                        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 7/2011.                 

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                                 

                                              

2. Projednání a odsouhlasení příspěvku pro starší občany.                        

Zastupitelstvo projednalo příspěvek pro starší občany pro rok 2011.                                    

Usnesení č. 28/11/Z8.                  

Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek pro starší občany takto:                               

                tam kde je jeden občan…………………………….1000 Kč.                      

                tam kde jsou dva občani……………………………1500 Kč.                      

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

3. Rozpočtové opatření č. 3.                     

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č. 3., tak jak bylo předloženo účetní paní Dvořákovou.

Usnesení č.29/11/Z8.                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 3 (příloha č. 1.)                                      

 Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                              

                                              

4. Různé.                           

Bylo jednáno o některých provozních záležitostech obce.                         

                                              

 

Zapsal: Jiří Plecitý………………………………………………………………………………………………                 

                                              

Zápis ověřili: Zdeněk Babič…………………………………………………………………………………                               

                         Milan Matoušek………………………………………………………………………………                             

                              

Zápis převzal: Milan Sviták…………………………………………………………………………………….                            

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 811.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 8/2011 12 Kb