Knihovna

Místní lidová knihovna Jedlany

Evidenční číslo: 5810 

Vedoucí knihovny: Ladislava Plecitá
Telefon: 605 406 575
E-mail: knihovna.jedlany@seznam.cz