Aktuality v pravém sloupci
Schválený závěrečný účet za rok 2020.
Vyhláška č1-2021 poplatek za užívání veřejného prostranství-vyhlášení
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.
Návrh závěrečného účtu za rok 2020.
Rozpočtové opatření č.2-2021.
Rozpočtové opatření č.1-2021.
Rozpočtové opatření č.8-2020.
Kontrolní výbor 10-2020.
Finanční výbor 10-2020.
Zápis zastupitelstva 10-2020.
PF 2021
Vše nejlepší,hodně zdraví,mnoho osobních i pracovních úspěchů v novám roce 2021 Všem spoluobčanům jménem obce Jedlany přeje starosta Milan Sviták
Finanční výbor 9-2020.
Kontrolní výbor 9-2020.
Vyhláška č.3-2020-stanovení systému odstraňování komunálního odpadu
Vyhláška č.2-2020-poplatek komunální odpad
Vyhláška č.1-2020-poplatky ze psů.
Zápis zastupitelstva 9-2020.
Rozpočet na rok 2021.
Finanční výbor 8-2020.
Kontrolní výbor 8-2020.
Zápis zastupitelstva 8-2020.
Návrh rozpočtu na rok 2021.
Rozpočtové opatření č.7-2020.
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jčk.
Usnesení vlády ČR č.1080.
Usnesení vlády ČR č.1079.
Usnesení vlády ČR č.1078
Rozpočtové opatření č.6 -2020.
Kontrolní výbor 7-2020.
Finanční výbor 7-2020.
Zápis zastupitelstva 7-2020.
Zápis zastupitelstva 6-2020
Oznámení o zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Finanční výbor 6-2020
Kontrolní výbor 6-2020
110 .let od založení SDH Jedlany.
V sobotu 29.srpna.2020 jsme oslavili 110 let od založení SDH Jedlany.Původně měla akce proběhnout 6.června za účasti okolních hasičských sborů.Bohužel na celém světě probíhá epidemie nemoci Covid 19 a je tedy omezen i veřejný život.Proto jsme přistoupili k omezené oslavě jen pro naše občany a naše nejmenší,jak se nám tato akce povedla můžete vidět v naší fotogalérii.
Rozpočtové opatření č.5 - 2020.
Rozpočtové opatření č.4-2020.
Pozvánka na přátelské setkání u příležitosti založení SDH Jedlany.
Finanční výbor 5-2020
Kontrolní výbor 5-2020
Zápis zastupitelstva 5-2020
Finanční výbor 4-2020
Kontrolní výbor 4-2020
Zápis zastupitelstva 4-2020
Pokyn hejtmanky č.28.
Opatření obecné povahy 4.5.2020.
Sbírka zákonů částka 82.
Zápis zastupitelstva 3-2020
Finanční výbor 3-2020
Kontrolní výbor 3-2020
Zápis ze schůze ÚKŠ 24.4.2020.
Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření 3-2020
Veřejná vyhláška daň z nemovitosti.
Zápis do školy a školky.
Sbírka zákonů částka 66.
Sbírka zákonů částka 65,
Zápis ze zasedání ÚKŠ.
Nařízení hejtmanky JČK č.14.
Nařízení hejtmanky JČK č.13.
Sbírka zákonů-částka 62,
Sbírka zákonů-částka 59.
Nařízení hejtmanky JčK č.10.
Sbírka zákonů částka- 58.
Sbírka zákonů částka -57.
Sbírka zákonů částka-56
Pokyn hejtmanky JčK č.12.
Pokyn hejtmanky Jčk č.11.
Sbírka zákonů částka 54.
Sbírka zákonů částka 53.
Rozpočtové opatření 2-2020
Sbírka zákonů -částka 48.
Sbírka zákonů částka 47.
Nařízení hejtmanky 8-2020
Sbírka zákonů částka 45
Ministerstvo zdravotnictví-Mimořádné opatření
Usnesení vlády ČR 249
Usnesení vlády ČR 248
Usnesení vlády ČR 247
Usnesení vlády ČR 241
Usnesení vlády ČR 240
Usnesení vlády ČR 239
Usnesení vlády ČR 238
Sdělení Ministerstva vnitra
Nabídka občanům
Schválený závěrečný účet za rok 2019.
Opatření obecné povahy
Sbírka zákonů 34
Finanční výbor 2-2020
Kontrolní výbor 2-2020
Zápis zastupitelstva 2-2020
Rozpočtové opatření 1-2020.
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Finanční výbor 1-2020
Kontrolní výbor 1-2020
Zápis zastupitelstva 1-2020
Zápis zastupitelstva 10-2019.
Schválený rozpočet na rok 2020 včetně plnění předchozího roku.
Schválený rozpočet na rok 2020.
Rozpočtové opatření č.8-2019.
Zápis zastupitelstva 9-2019.
Návrh rozpočtu Mikroregionu Venkov na rok 2020
Zápis zastupitelstva 8-2019.
Návrh rozpočtu na rok 2020
Rozpočtové opatření č.7-2019
Rozpočtové opatření č.6-2019
Zápis zastupitelstva 7-2019.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Rozpočtové opatření č.5-2019
Veřejná vyhláška-územní rozvoj JčK-návrh
Zrušení úředních hodin
Oznámení -23 zasedání Zastupitelstva JčK.
Zápis zastupitelstva 6-2019.
Výzva -ÚZSVM-identifikace vlastníci
Rozpočtové opatření č.4.
Ministerstvo zemědělství -Vyhláška
Rozpočtové opatření č.3.
Zápis zastupitelstva 5-2019
Zrušení úředních hodin 12.7.2019.
Zrušení úředních hodin v pátek 7.6.2019.
Rozpočtové opatření č.2.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Jedlany
Zápis zastupitelstva 4-2019.
Schválený závěrečný účet za rok 2018.
Oznámení místo a čas pro volby do Evropského parlamentu
Zápis zastupitelstva 3-2019.
Záměr obce odprodej pozemku.
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku
Oznámení o 20.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Upozornění na zrušené úřední hodiny v pátek 5.4.2019.
Veřejná vyhláška MZE ČR
Stanovení min.počtu členů okrskové volební komise
Zápis zastupitelstva 2-2019.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Jedlany.
Návrh závěrečného účtu za rok 2018.
Rozpočtové opatření č.1.
Zápis zastupitelstva 1-2019.
Oznámení o zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Výroční zpráva za rok 2018.
Zápis zastupitelstva 10-2018.
Rozpočet na rok 2019
Rozpočtové opatření 7-2018.
Zápis zastupitelstva 9-2018.
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion VENKOV na rok 2019
Zasedání zastupitelstva kraje
Rozpočtové opatření č.6-2018
Oznámení o zasedání zastupitelstva kraje
Návrh rozpočtu na rok 2019.FIN
Návrh rozpočtu na rok 2019.
Zápis zastupitelstva 8-2018.
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva 2018.
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Jedlany
Zasedání zastupitelstva kraje
Výsledky voleb do zastupitelstva
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
Rozpočtové opatření č.5.-2018.
Rozpočtové opatření č.4.-2018.
Zápis zastupitelstva 7-2018.
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.
Upozornění -úřední hodiny.
Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku.
Stanovení počtu členů okrskové volební komise.
Zápis zastupitelstva 6-2018.
Rozpočtové opatřní č.3.-2018.
Zveřejnění seznamu vytvořených obvodů a informací dle §27 ods.3zákona č.491/2001 sb.
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro období 2018-2022
Závěrečný účet za rok 2017.
Zápis zastupitelstva 5-2018.
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Zápis zastupitelstva 4-2018.
Zápis zastupitelstva 3-2018.
Rozpočtové opatřní č.2.-2018.
Zápis zastupitelstva 2-2018.
Výroční zpráva za rok 2017.
Zápis zastupitelstva 1-2018.
Rozpočtové opatřní č.1.-2018.
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta
Zápis zastupitelstva 11-2017
Rozpočtové opatření č.6.
Schválený rozpočet na rok 2018.
Zápis zastupitelstva 8-2017.
Návrh rozpočtu 2018 FIN
Návrh rozpočtu obce Jedlany na rok 2018
Zápis zastupitelstva 10-2017.
Rozpočtové opatření č.5.
Záměr -odprodej části obecního pozemku
Zápis zastupitelstva 9-2017
Rozpočtové opatření č.4.
Oznámení o místě a době konání voleb do Parlamentu.
Spisový a skartační řád obce Jedlany,spisový a skartační plán obce Jedlany.
Rozpočtové opatření č.3.
Zápis zastupitelstva 7-2017.
Kronika 1
Vážení návštěvníci našich stránek ,vzhledem k tomu,že jsme byli donuceni odevzdat kroniky,které psali naší předci,rozhodli jsme se,že umožníme přístup k těmto historickým zápisům všem svým občanům a návštěvníkům našich stránek.Každý týden bude doplněno vždy deset stránek z kronik obce Jedlany. Za Obecní zastupitelstvo Jedlany Milan Sviták -starosta
Vyhláška 2/2017 školské obvody
Vyhláška 1-2017 školské obvody
Záměr prodeje pozemku.
Zápis zastupitelstva 6-2017.
Zápis zastupitelstva 5-2017
Zápis zastupitelstva 4-2017.
Rozpočtové opatření č.2.
Závěrečný účet za rok 2016.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Zápis zastupitelstva 3-2017.
Rozpočtové opatření č.1.
Zápis zastupitelstva 2-2017.
Výroční zpráva za rok 2016.
Zápis zastupitelstva 1-2017.
Záměr prodeje pozemku
Střednědobý výhled 2018-2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Jedlany 2018-2022
Zápis zastupitelstva 11-2016.
Schválený rozpočet na rok 2017.
Zápis zastupitelstva 10-2016
Návrh střednědobého výhledu na roky 2018-2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jedlany 2018-2022
Návrh rozpočtu na rok 2017.
Zápis zastupitelstva 9-2016.
Zápis zastupitelstva 8-2016
Oznámení o konání voleb
Zápis zastupitelstva 7-2016.
Zápis zastupitelstva 6-2016.
Zápis zastupitelstva 5-2016
Veřejná výhláška opatření obecné povahy
Ustanovení opatrovníka-Petr Mačina
Zápis zastupitelstva 4-2016
Závěrečný účet za tok 2015
Zpráva o výsledku kontroly hospodaření za rok 2015
Veřejná vyhláška-oznámení
Veřejná vyhláška- Chotovinský potok
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zápis zastupitelstva 3-2016
Zápis zastupitelstva 2-2016
Rozpočtové opatření č.1.
Zápis zastupitelstva 1-2016
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Venkov 2016.
Výroční zpráva za rok 2015
Schválený rozpočet na rok 2016
Rozpočtový výhled na roky 2017,2018,2019.
Zápis zastupitelstva 12-2015
Zápis zastupitelstva 11-2015
Návrh Rozpočtu obce Jedlany na rok 2016.
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Pozvánka na vánoční zvonkohraní 2015.
Záměr prodeje obecních pozemků 6
Záměr prodeje obecních pozemků 5
Rozpočtové opatření č.6-2015.
Zápis zastupitelstva 10-2015
Zápis zastupitelstva 9-2015
Zápis zastupitelstva 8-2015
Rozpočtové opatření č.5-2015.
Rozpočtové opatření č.4-2015.
Záměr prodeje obecních pozemků 4
Zápis zastupitelstva 7-2015
Zápis zastupitelstva 5-2015
Rozpočtové opatření č.3-2015
Zápis zastupitelstva 6-2015
Zápis zastupitelstva 4-2015
Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2014
Rozpočtové opatření č.2-2015
Závěrečný účet za rok 2014
Vyhláška č.1/2015-systém kompostování
Rozpočtové opatření č.1-2015.
Zápis zastupitelstva 3-2015.
Zápis zastupitelstva 2-2015
Pozvánka na setkání pamětníků starých časů v Jedlanech
Opatření obecné povahy č1/2015-udělení výjimky k lovu bobra evropského
Návrh rozpočtu Mikroregionu Venkov na rok 2015
Zápis zastupitelstva 1-2015
Výroční zpráva za rok 2014.
Rozpočtové opatření č.8.-2014
Upozornění zrušené úřední hodiny
Zápis do školy
Pohlednice z roku 1913
Pohlednice z roku 1907
Oprava kapličky
Samcův mlýn 1966
Část obce 1966
Pohled na střed obce 1965
Zápis zastupitelstva 8-2014
Rozpočtové opatření č.7.
Rozpočet na rok 2015.
Oznámení o konání zastupitelstva 19.12.2014.
Zápis z ustavujícího zasedání ZO Jedlany z 1.listopadu.2014.
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje-datum a program
Výkres širších vztahů ÚP Jedlany-2014
Předpokládaná asanace ÚP Jedlany-2014
Výkres předpokládaných záborů PF ÚP Jedlany-2014
Koordinační výkres ÚP Jedlany-2014
Výkres základního členění ÚP Jedlany-2014
Textová část ÚP Jedlany-2014
Hlavní výkres ÚP Jedlany-2014
UPOZORNĚNÍ
Upozorńujeme ,že dnes 28.listopadu.2014 nebudou na OÚ Jedlany úřední hodiny. Milan Sviták starosta obce Jedlany
Pozvánka na JEDLANSKÉ VÁNOČNÍ ZVONKOHRANÍ
Rozpočtové opatření č.6.
Záměr prodeje obecních pozemků 3
Zápis zastupitelstva 7-2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
Rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č.4
Zápis zastupitelstva 6-2014
Zápis zastupitelstva 5-2014
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva 1.11.2014.
Výsledky voleb do OZ 2014
Informace volby
Rozpočtové opatření č.3.
Rozpočtové opatření č.2.
Rozpočtové opatření č.1.
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Místní poplatky - vybírání.
Počet členů zastupitelstva pro roky 2014-2018
Zápis zastupitelstva 4-2014
Vyhláška o zahájení řízení o 1.aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Vyhláška Územní plán Jedlany
Záměr prodeje obecních pozemků 2
Záměr prodeje obecních pozemků 1
Zápis zastupitelstva 3-2014
Zápis zastupitelstva 2-2014
Zápis zastupitelstva 1-2014
Vyhláška Územní plán Jedlany
Schválený rozpočet na rok 2014
Výkaz pro plnění rozpočtu pro 2/2014
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2013
Závěrečný účet za rok 2013
Zápis zastupitelstva 11/2013
Zápis zastupitelstva 10/2013
Zápis zastupitelstva 9/2013
Zápis zastupitelstva 8/2013
Zápis zastupitelstva 7/2013
Zápis zastupitelstva 6/2013
Zápis zastupitelstva 5/2013
Zápis zastupitelstva 4/2013
Zápis zastupitelstva 3/2013
Zápis zastupitelstva 2/2013
Zápis zastupitelstva 1/2013
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 1/2014
Řízení o územním plánu Jedlany
Návrh rozpočtu na rok 2014
Zahájení řízení o územním plánu Jedlany
Závěrečný účet
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Schválený rozpočet rok 2013 - výdaje
Schválený rozpočet rok 2013 - příjmy
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Jedlany
Územní plán k 50
Územní plán 2c
Územní plán 2b
Územní plán 2a
Územní plán 1c
Územní plán 1b
Územní plán 1a
Rozpočet pro rok 2013
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 11/2012
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 10/2012
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 9/2012
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 8/2012
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 7/2012
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 6/2012
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2012
Oznámení záhájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému jednání
Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Jedlany
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Volby do zastupitelstev krajů
Stanovení minimálního počtu členů okreskové volební komise
e-Podatelna
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4/2012
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3/2012
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 2/2012
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 1/2012
Keo
Rozpočtové opatření
Výkazy
Výkazy hospodaření obce
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Rozpočet obce Jedlany na rok 2012
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 10/2011
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 9/2011
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 8/2011
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 7/2011
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 6/2011
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2011
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4/2011
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3/2011
Informace o dotaci
V měsíci říjnu 2011 byla obci Jedlany předána dokumentace pro akci:Projekt obnovy zeleně v obci Jedlany-prováděcí projekt.Celková cena projektu je 225 000 Kč částku 200 000 Kč poskytl Jihočeský kraj z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny-opatření Tvorba krajiny a podpora biodiverzity v roce 2011 pro obec Jedlany.Schváleno Zastupitelstvem Jihočeského kraje svým usnesením č.84/2011/ZK-21 ze dne 22.3.2011.
Pozvánka na 2. Vánoční zvonkohraní

Spuštěny nové internetové stránky obce.