Knihovna

Místní lidová knihovna Jedlany

Evidenční číslo: 5810 

Vedoucí knihovny: Kateřina Plecitá
Telefon: 604 446 856
E-mail: knihovna.jedlany@seznam.cz